Leader stöttar Arbores

 

EU-projektet Leader Södra Bohuslän har efter en lång ansökningsprocess valt att satsa på oss och vårt arbete med att utveckla södra skärgården. Det är vi väldigt glada för och det innebär att vi får ett ekonomiskt bidrag. Vi vill göra skogen ännu mer intressant och tillgänglig för fler besökare, vi ska förbättra Arboresstugan så att den kan nyttjas mer och av fler och att vi ska höja kvaliteten på midsommarfirandet. Föreningens åtagande blir å andra sidan att lägga ner ideellt arbete i en omfattning som matchar Leaders ekonomiska insats.

 

Arbetet kommer att dra igång under våren och pågår till och med den 30 november.

 

 

Här kommer vi att fylla på med information om Leaderprojektet