Stadgar & protokoll

Föreningens dokument finns samlade på Google drive. Du når dem genom att klicka på respektive dokumentnamn.

 

MEDLEMSKAP

 

Att bli medlem i Sällskapet Arbores är enkelt:

  • Betala in 150 kronor till Sällskapet Arbores, på bankgiro 298-7998.
  • Medlemsavgiften gäller ett år för ett hushåll.
  • Ange namn på alla i familjen/hushållet, plus telefonnummer, e-post och eventuell sommaradress. (Om du inte kan skriva in tecknet @ i internetbanken, ange i stället "at"). Om det är svårt att få plats med informationen när du betalar via bank kan du skicka in uppgifterna via formuläret på förstasidan.

 

Välkommen som medlem!

ÅRSMÖTE

Varje år hålls årsmöte lördagen efter midsommarhelgen. Alla medlemmar välkomnas till Arboresstugen kl 18.00

Vill du bidra till vården av Arboresskogen och upprätthållande av våra traditioner? 

 

Föreningen fortsätter arbetet med att vårda Arboresskogen och har också ansvar för det årliga midsommarfirandet på Bratten. Det mesta arbetet i skogen görs av frivilliga krafter men vi kommer att behöva ta viss professionell hjälp för att se till att skogen sköts på bästa sätt. Det är naturligtvis också bra om vi blir fler som ställer upp vid vår- och höströjningarna. Och det behövs många händer för att midsommarfirandet ska blir riktigt bra. 

Jag vill gärna bli medlem i Sällskapet Arbores!