Sällskapet Arbores har verkat på Styrsö i över 130 år. Föreningen bildades med syfte att plantera skog på den då så kala och karga ön. Resultatet av föreningens ansträngningar syns tydligt idag.

 

Bilden visar Arboresstugan

FÖRENINGEN

I augusti 1886 bildades det ideella Sällskapet Arbores på initiativ av banktjänstemannen Gustaf Årre. Hans vision av att försköna den karga, skogsfattiga och ogästvänliga ön blev föreningens mission.

 

Förutom vård och skötsel av vårt gröna arv har föreningen vidgat engagemanget till att även förvalta arvet av traditioner och trivsel på ön, till glädje och nytta för såväl bofasta som sommargäster. Själva drivkraften är medlemmarnas ideella engagemang och ju fler som engagerar sig desto mer kan vi göra för vår numera gröna och gästvänliga ö.

 

SKOGSVÅRDSDAGAR

Under dessa dagar rensar och röjer vi för att hålla skogens skick i ordning. Vårröjningen sker i regel den andra lördagen i april, om det inte kolliderar med påsken. Höströjningen sker vanligtvis den andra lördagen i november. Aktuella datum flaggas upp på vår facebooksida och här på hemsidans förstasida.

 

TRADITIONELLT MIDSOMMARFIRANDE

2022 kunde vi återuppta den fina traditionen med ett härligt midsommarfirande på Bratten. Det kommer vi att fortsätta med. Det vore trevligt om fler ville vara med och ta del i de arbetsuppgifter som krävs. Hör av dig till någon av oss i styrelsen om du är intresserad.

 

Mer historia och kuriosa hittar du här.

 

Styrsö Sockens Hembydsförenings hemsida kan du läsa mer om vår historia.

STYRELSE 2021/2022:

 

Ordförande:

Guy Skantze

Telefon 076-101 08 31

 

Ledamöter:

Inger-Lena Bennman

Gustaf Josefson

Helena Sjölander

Fredrik Trägårdh 

 

Suppleant:

Viking Nilsson

Vill du bidra till vården av Arboresskogen och upprätthållande av våra traditioner? 

 

Föreningen fortsätter arbetet med att vårda Arboresskogen och har också ansvar för det årliga midsommarfirandet på Bratten. Det mesta arbetet i skogen görs av frivilliga krafter men vi kommer att behöva ta viss professionell hjälp för att se till att skogen sköts på bästa sätt. Det är naturligtvis också bra om vi blir fler som ställer upp vid vår- och höströjningarna. Och det behövs många händer för att midsommarfirandet ska blir riktigt bra. 

Jag vill gärna bli medlem i Sällskapet Arbores!