Välkommen till Sällskapet Arbores

 

Sällskapet Arbores är en ideell förening som verkat på Styrsö sedan 1886. Det ursprungliga syftet var att plantera skog på den då väldigt kala ön. Föreningen fortsätter vårda Arboresskogen och ansvarar också för det årliga midsommarfirandet på Bratten.

AKTUELLT

VÅRENS SKOGSVÅRDSDAG LÖRDAGEN DEN 13 APRIL KL 10 

Vi samlas i Arboresskogen för att förbereda skogen inför vår och sommar. Var och en deltar efter lust och förmåga, vi brukar ha väldigt trevligt tillsammans. När jobbet avslutas vid lunchtid bjuder Sällskapet på korv och fika. Varmt välkommen!

 

Har du betalt medlemsavgiften för 2024? Allra enklast gör du det genom att swisha!

Läs här om hur du blir medlem.

 

LEADER STÖTTAR ARBORES 

Vi har blivit beviljade ett ekonomiskt bidrag från EU-projektet Leader. Syftet är att stärka södra skärgården. Läs mer här.

 

 

 

 

 

 

Har du en fråga till Sällskapet Arbores? Skicka ett meddelande här - vi svarar så snart vi kan. Är det brådskande, kontakta någon av oss i styrelsen.

Namn *
E-post *
Adress *
Meddelande *

Vill du bidra till vården av Arboresskogen och upprätthållande av våra traditioner? 

 

Föreningen fortsätter arbetet med att vårda Arboresskogen och har också ansvar för det årliga midsommarfirandet på Bratten. Det mesta arbetet i skogen görs av frivilliga krafter men vi kommer att behöva ta viss professionell hjälp för att se till att skogen sköts på bästa sätt. Det är naturligtvis också bra om vi blir fler som ställer upp vid vår- och höströjningarna. Och det behövs många händer för att midsommarfirandet ska blir riktigt bra. 

Jag vill gärna bli medlem i Sällskapet Arbores!